mb-run-angel-product-06a.jpg

Run angel

Run angel är en personlig säkerhets-wearable som passar alla.

Armbandet är justerbart, står emot svett och är lätt att bära. Om en nödsituation uppstår ger Run angel ifrån sig en stark larmsignal på 120 dB och ett visuellt SOS LED-ljus för att dra till sig uppmärksamhet. Samtidigt skickar den tillhörande appen sms och mail till tre av dina förvalda mottagare om plats, tid och datum för det aktuella larmet.

För varje sålt armband går 100 kronor till UN Women nationell kommitté Sverige.

För köp och mer information:

Run Angels hemsida