Ätstörningspolicy

 

Nordic Wellness tycker det är viktigt att uppmärksamma ätstörningar, utan att personen som lider av sjukdomen hamnar i en utsatt position.

Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat har blivit ett problem. Ofta inbegriper problematiken ett skevt förhållande till sin kropp, och inte sällan ett ohälsosamt förhållande till träning. Därför är just ätstörningar något både personal och medlemmar ofta konfronteras med i träningsbranschen.

Nordic Wellness tycker det är viktigt att uppmärksamma ätstörningar, utan att personen som lider av sjukdomen hamnar i en utsatt position. Det är en balansgång, och den är inte alltid enkel att hantera, men vi har åtgärder för att göra det ansvarsfullt och så gott vi kan.

Vår åtgärdsplan: 

Åtgärd 1: Vi är uppmärksamma på och försöker lära känna våra medlemmar. Vi granskar passeringsstatistiken, för att bekräfta misstankar om att en medlem tränar ohälsosamt mycket. Vi tar kontakt med berörd medlem och erbjuder stöd.

Åtgärd 2: Vi erbjuder hjälp med att kontrollera träningen, genom att föreslå ett mer hälsosamt schema. Vi erbjuder också gratis kostrådgivning. I extremfall, då vi märker att personen som lider av ätstörningen inte lyssnar till våra råd, och träningen börjar bli farlig, stänger vi av medlemmen.

Åtgärd 3: I varje reception finns kontaktuppgifter till rikstäckande eller lokala organisationer, stödgrupper eller mottagningar som arbetar med ätstörningar. När vi misstänker att en medlem lider av en ätstörning, och åtgärd 1 och 2 inte räcker till, söker vi de råd vi behöver hos våra etablerade kontakter för att kunna agera på ett ansvarsfullt och riktigt sätt.