Uppförandekod

Nordic Wellness uppförandekod ska fungera som en vägledning i hur vi ska bete oss mot varandra, våra medlemmar samt vad vi förväntar oss av våra leverantörer och samarbetspartners. Uppförandekoden består av en sammanställning av policys som grundar sig i våra kärnvärden samt FN:s Global Compact’s principer för arbetsmiljö, mänskliga rättigheter, miljö, mutor och korruption.

Läs uppförandekoden här.


  Bli medlem

  Bli medlem direkt på webben,
  vi har medlemskap som passar alla!

  Läs mer

  Provträna

  Träna gratis hos oss en vecka, 
  upptäck hur, när och var du vill träna! 

   provträna