Gasell4.png (1)

Årets Gasellföretag 2006-2010!

När Nordic Wellness grundades 1997 så var det i en liten källarlokal på Backaplan, Göteborg. Trots knappa resurser så fanns alltid visionen om att en dag bli en storspelare genom att vara ett välkomnande gym för folket.

Idag har vi vuxit och är vi en av Sveriges största och starkaste träningskedjor – en expansion som under åren även uppmärksammats av Dagens Industri.

Sverige behöver tillväxt och entreprenörer behöver inspiration, praktisk kunskap och goda förebilder och sedan 2000 utser Dagens industri varje år de snabbast växande företagen i vart och ett av Sveriges 21 län i sin tävling Årets Gasellföretag.

Mellan åren 2006-2010 tog vi hem det prestigefyllda priset Årets Gasell – ett bevis på att man kommer långt om man är beredd att svettas för det. Att hårt arbete ger resultat är något som också speglar vårt dagliga arbete och vår syn på hur man når sina mål. Det är något vi kommer att fortsätta med, för utan våra medlemmar hade vi aldrig kommit dit vi är idag.

 

Publicerat 2018-01-15