VÅRT ANSVAR

Vi strävar efter att ligga i framkant, bryta ny mark och utmana branschen att utvecklas på ett hållbart sätt. På den här sidan vill vi visa hur vi jobbar med hållbarhet som en integrerad del av affärsstrategin. På det sättet hoppas vi kunna inspirera fler att följa i våra fotspår. Som en av Sveriges största friskvårdskedjor anser vi att det är vårt ansvar.

Vi vill inte enbart vara bäst i branschen, utan även vara bäst för branschen.

Ladda hem hållbarhetsrapporten!
 

Hållbarhet i kärnverksamheten

 

Den påverkan vi har på människor är så betydande att vi valt att prioritera den sociala hållbarheten högt. Vår kärnverksamhet bidrar till en hållbar utveckling genom att förbättra folkhälsan. Vi brinner för att människor i alla åldrar runt om i landet ska hitta träningsformer som passar dem. Vi erbjuder träning som motiverar medlemmar att komma tillbaka till oss dag efter dag så att de får långsiktiga effekter av sin träning. För många erbjuder vi också en viktig gemenskap som stärker det psykiska välbefinnandet ytterligare. Vi är inte bara stolta över vår viktiga roll i att bidra till folkhälsan utan vi ser också att vi bidrar till arbetsmarknaden. 

Vi är inte bara stolta över vår viktiga roll i att bidra till folkhälsan utan vi ser också att vi bidrar till arbetsmarknaden. Vi erbjuder unga människor chansen till sitt första jobb och kanske till och med en första chefsposition. Vi kan ge unga människor möjligheten att utvecklas inom en växande bransch. Vårt samhällsengagemang innebär även att vi kan vara med och minska arbetslöshet för olika grupper i samhället. Vi välkomnar bland annat personer med lönebidrag och lärlingar via Samhall.

 

Vi har också ett strategiskt arbete för att minska vår påverkan på miljö och klimat. Vi jobbar aktivt för att minska energianvändningen och planerar transporter av produkter på ett sätt som minimerar utsläpp.

VÅRT STRATEGISKA HÅLLBARHETSARBETE

Vår väsentlighetsanalys visar hur vi prioriterar våra viktigaste hållbarhetsområden. Frågorna identifierades genom en analys av omvärldsförändringar och intressentkrav. Prioriteringen utgår från ett riskperspektiv där bedömningen görs utifrån sannolikheten att ett väsentligt område missköts, i relation till omfattningen av frågans påverkan på Nordic Wellness som företag.

 

Värdet för våra medlemmar, våra medarbetare och för hälsan i samhället har blivit allt mer väsentligt i takt med att fler människor drabbas av hälsoproblem relaterade till stillasittande. Samtidigt har träning och fysisk aktivitet fortsatt har fått en ökad status i samhället och att ännu fler förstår vikten av en aktiv livsstil. Det gör att vi spelar en viktig roll i att möjliggöra aktivitet som utgör en förutsättning för god hälsa.

 

Vi inser också vikten av att ta ansvar utanför den egna verksamheten. Vi har kartlagt värdekedjan och jobbar med att säkerställa en god kontroll av alla de företag som levererar produkter och tjänster till oss. Energianvändning är en annan väsentlig fråga som vi ägnar särskild uppmärksamhet till.

VÅRA ÅTAGANDEN

Genom att fastställa och kommunicera tydliga riktlinjer för hållbarhet skapar vi en ram för vårt arbete med hållbarhet. Därför har vi upprättat ett antal policys som styr hur vi ska ta steg mot en mer hållbar verksamhet.

 

I våra policys har vi definierat våra åtaganden och strategier när det kommer till miljöskydd, socialt ansvarstagande och ekonomisk hållbarhet. Dessa policys fungerar som en vägledning för företagets beslutsfattare och medarbetare och skapar en stark företagskultur som prioriterar hållbarhet i alla affärsbeslut. Den hjälper oss också att bygga förtroende hos kunder, investerare och samhället i stort, eftersom det visar att vi tar vårt åtagande att minska påverkan på planeten och ha positiv effekt på samhället på allvar.

Läs mer

VÅRT SAMHÄLLSENGAGEMANG

Som en av Sveriges största friskvårdskedjor har vi både ett stort inflytande och möjlighet till påverkan på vår folkhälsa. Genom att vi ständigt arbetar för att erbjuda våra medlemmar en flexibel, trygg och rolig träningsupplevelse skapar vi både glädje och ökad aktivitet.

 

Vi anser även att det viktigt att även arbeta för att skapa ett bättre, mer humant samhälle. Vi stödjer därför organisationer som arbetar för att skapa en bättre värld. Av dessa ingår bland annat Barncancerfonden, Missing People, Naturskyddsföreningen, Suicide Zero, Ett narkotikafritt Sverige, Säkra varje unge, Nolltolerans mot mobbning samt Musikhjälpen. Vi bidrar även till svenskt föreningsliv genom att sponsra ett antal olika idrottsföreningar och tävlingslopp som ligger nära vår kärnverksamhet.

Läs mer

ETT FRISKARE SVERIGE

Vi verkar för ett friskare Sverige och främjar folkhälsan. Träning hos oss bidrar till att våra medlemmar får bättre hälsa och ett meningsfullt sammanhang. I en tid med en orolig utveckling ser vi att det finns ett stort behov av insatser som främjar även den mentala hälsan. Vi vet att träning spelade en viktig roll för människors psykiska hälsa under pandemin. Nu när vi står inför andra utmaningar med en orolig omvärld och en ekonomisk turbulens ser vi att behovet att främja mental hälsa kvarstår. Eftersom fysisk aktivitet bland annat har en bevisad positiv effekt på vår psykiska hälsa ser vi som friskvårdskedja ett ansvar i att kunna fortsätta erbjuda våra kunder möjlighet till fysisk aktivitet även i tider som dessa.

HÅLLBARHETSRAPPORT 2022

Vi är en organisation som ständigt ligger i framkant, utmanar och tar ny mark. Vår hållbarhetsrapport är ett exempel på hur vi vill utmana vår bransch, samt utveckla oss själva att bli än mer hållbara och därmed än mer framgångsrika.

MILJÖPÅVERKAN

Energiförbrukningen på våra 292 aktiva klubbar är vår största klimatpåverkan. Därför fokuserar vi på två aspekter i vår energianvändning: energieffektivitet och andelen förnyelsebar energi. Vi vill planera vår energianvändning smart för att minska vår miljöpåverkan och undvika höga energikostnader. Detta arbetar vi med genom att exempelvis inte starta i gång alla energislukande källor på en gång, så som bastu, hotyoga-salar och luftkonditionering.

Stäng
Föregående
Nästa