Vårt Samhällsengagemang

Våra policys

Nordic Wellness har ett policypaket för att styra verksamheten i en hållbar riktning. Varje policy uppdateras vid behov och effekten av respektive policy följs upp regelbundet. Det är ledningens ansvar att policy efterlevs och är känd bland alla medarbetare.


Ätstörningspolicy

Läs mer

Corporate Social Responsibility

Läs mer

Antidopingpolicy

Läs mer

Uppförandekod

Läs mer

Visselblåsning

Läs mer