VÅRT STRATEGISKA HÅLLBARHETSARBETE

Intervju med Ewa Claesson, Divisionschef region Syd

 

”Hållbarhet är en förutsättning för att kunna rekrytera”

 

Ewa Claesson har jobbat i träningsbranschen i flera decennier och kan intyga att det trots lång erfarenhet alltid finns nya saker att lära.

- Det jag har sett under min tid i branschen är att den har professionaliserats. Bara de senaste åren i samband med pandemin har träning fått en mycket högre status i samhället. Det blev så tydligt att det var viktigt att ha en god fysisk hälsa under den perioden.

Ewa är divisionschef i region Syd och har också tagit ett stort ansvar i att implementera uppförandekoden för leverantörer.

- Uppförandekoden är en viktig del av hållbarhetsarbetet för oss eftersom vi har många leverantörer av tjänster och produkter. Det är exempelvis ett sätt för oss att säkerställa att de städbolag vi anlitar har en ansvarsfull inställning till sin personal.

Nordic Wellness jobbar med hållbarhet i flera dimensioner.

- När det gäller kundupplevelsen så är det många medlemmar som berättar om hur de har ett viktigt socialt sammanhang hos oss. På det sättet spelar vi en viktig roll i människors liv. Vi har också ett ansvar att göra vad vi kan för att förebygga ätstörningar, doping och ortodoxi. Vi samarbetar med lokala organisationer för att kunna stötta människor med problematik. Samtidigt ser vi till att utbilda oss i frågorna så att vi bygger upp relevant kompetens. Vi alla strävar efter att se våra medlemmar, utrycka att vi bryr oss och vara goda medmänniskor.

De sociala aspekterna ligger högt på agendan men påverkan på miljö och klimat har också hanterats.

- Vi har implementerat en plan för energianvändning och bytt ut belysning. Det är frågor som är viktiga för oss av flera anledningar. Dels behöver vi säkerställa att vi inte har extra kostnader men vi har också ett åtagande mot en ansvarsfull styrning där vi har så liten miljöpåverkan som möjligt.

Hållbarhetsfrågorna blir all mer omdiskuterade i flera olika forum. För Ewa och hennes kollegor har det också blivit tydligt att de yngre generationerna är engagerade i frågan.

- Det krävs ett hållbarhetsarbete för att kunna rekrytera idag. De unga väljer arbetsgivare utifrån värderingar.

Med förankring i branschens historia och gedigen erfarenhet driver Ewa en utveckling som ligger i framkant och utmanar fler att ta steg i rätt riktning.