Vad är fysisk aktivitet på recept (FAR)?

Hur kommer det sig egentligen att fysisk aktivitet skrivs ut på recept?

Träning som effektiv behandling

Vi har under lång tid känt till att träning har positiva hälsoeffekter – som att det förlänger livet, gör kroppen tåligare och minskar risken för vissa sjukdomar som högt blodtryck, metabola syndromet, diabetes och vissa typer av cancer.

Träning minskar även smärta i kroppen och används därför mer och mer som behandling vid kronisk värk. Det gäller inte bara den fysiska hälsan. Den senaste tiden har det blivit allt tydligare att träningens effekter visat sig påverka även den psykiska hälsan.

 

Mentala effekter av träning

Utöver de många fysiska fördelar med att röra på sig finns mängder av forskning som nu bekräftar att regelbunden träning ger effekter på hjärnan. Exempelvis kan träning användas som behandling vid mild till måttlig depression och ångest på ett sätt som är likvärdigt med farmakologisk behandling. Hur coolt är inte det?

 

FAR – fysik aktivitet på recept

Eftersom träning är så potent och både kan förebygga och behandla en mängd sjukdomar har man sedan en tid tillbaka beslutat om att ordinera träning på recept. Precis som man hade gjort med en läkemedelsbehandling. Med detta hoppas man kunna nå flera med information och motivation till att träna som del av sin vård.

Hur fungerar FAR?

Din läkare, psykolog eller sjuksköterska kan skriva ett recept till dig med instruktioner om vad, hur och hur mycket du ska träna. Det ingår även ett uppföljningssamtal där ni diskuterar hur det gått att implementera träningen i vardagen.

Aktiviteten du blir ordinerad anpassas efter dina förutsättningar och önskemål. FAR-receptet kan ersätta eller komplettera annan behandling du får, beroende på tillstånd. Du som har ett FAR-recept kan få träna på flera anläggningar till rabatterat pris. Efter en avslutat 6 månadersperiod kan du teckna nytt FAR-kort först efter 12 månader. Prata med din vårdcentral för att få veta mer! Du kan även läsa mer om FAR på 1177.

 

Sierra de Goldsmith, 
Psykolog, Leg. dietist och Personlig tränare


Bli medlem

Bli medlem direkt på webben,
vi har medlemskap som passar alla!

Läs mer

Provträna

Träna gratis hos oss en vecka, 
upptäck hur, när och var du vill träna! 

 provträna