Visselblåsning

Nordic Wellness arbetar mot en hållbar verksamhet. Vi är måna om att oegentligheter som allvarligt kan skada Nordic Wellness verksamhet eller anställda ska uppmärksammas och utredas så tidigt som möjligt.

För att förenkla för den som vill lämna information om missförhållanden som rör person i företagsledande ställning eller nyckelställning har vi inrättat en visselblåsarfunktion. Det kan röra sig om ekonomisk brottslighet, såsom mutor, bestickning, stöld, bedrägeri och förfalskning, bokföringsbrott och annan överträdelse av redovisnings- och lagstiftning, en intressekonflikt mellan en anställd och Nordic Wellness, andra allvarliga oegentligheter som rör Nordic Wellness samt dess bolags vitala intressen eller enskildas liv och hälsa. Det kan vara allvarliga miljöbrott, stora brister i säkerheten på arbetsplatsen och mycket allvarliga former av diskriminering och trakasserier.

Lämna din rapport här.

Visselblåsning


Bli medlem

Bli medlem direkt på webben,
vi har medlemskap som passar alla!

Läs mer

Provträna

Träna gratis hos oss en vecka, 
upptäck hur, när och var du vill träna! 

 provträna