Alexander Närtell | 11 september 2018

Träningsbranschen växer

Nordic Wellness är på väg mot 250 klubbar

De senaste 2 åren har Nordic Wellness vuxit med 50 klubbar och idag finns 167 klubbar över landet. Det gör Nordic Wellness till den största träningskedjan i Sverige. VD Magnus Wilhelmsson berättar att den senaste tillväxten bara är ett steg i en mycket större expansion. Nu planerar Nordic Wellness att ytterligare stärka sin position och målet är att nå 250 klubbar. Till december 2022 ska Nordic Wellness ha: 

  • 100 klubbar i Stockholm med omnejd.
  • 75 klubbar i Göteborg med omnejd.
  • 45 klubbar i Skåne.
  • 30 klubbar utspritt i övriga Sverige.

Tillväxt i ett stillasittande samhälle

I ” Folkhälsans utveckling ­– årsrapport 2018” skriver Folkhälsomyndigheten att folkhälsan i Sverige ur ett globalt perspektiv är god. Samtidigt pekar rapporten på en trend där andelen av befolkningen med stillasittande fritid ökar. Även fetman och övervikten ökar, medan andelen som är fysiskt aktiva enligt rekommenderad nivå är oförändrad (1).

Folkhälsomyndighetens siffror är däremot självrapporterade, och SCAPIS-studien är ett bra exempel på att de flesta överskattar sin fysiska aktivitet. ”Bara sju procent av alla mellan 50 och 65 år är tillräckligt fysiskt aktiva” skriver Ekblom Bak i ”Svenskar rör sig för lite” (2).

Vi vill gärna vara med och bidra till den svenska folkhälsan som står inför stora utmaningar. Vi vill göra det lätt och enkelt för människor att röra på sig. Min vision är att alla ska ha nära till en Nordic Wellness-klubb, berättar Magnus Wilhelmsson.

Vi behöver fysisk aktivitet

Enligt World Health Organisation ska en vuxen människa mellan 18–64 år vara fysiskt aktiv minst 150 minuter med måttlig intensitet, eller 75 minuter med hög intensitet varje vecka (3). Det är den minsta rekommenderade dosen, och alla som vill och kan uppmuntras träna mer än så.

Regelbunden fysisk aktivitet ökar till exempel möjligheterna att leva längre, det stärker ben och muskler, kan bidra till att förbättra mental hälsa och har visat sig ha positiv effekt på ångest och klinisk depression (4).

Hög grad av stillasittande däremot, har förknippats med ökade risker för sjukdomar och förtida död. Men det finns stöd för att fysisk aktivitet kan motverka riskerna, och är viktigare än att bara minimera stillasittande (även om båda är att rekommendera) (5).

Personer som är stillasittande mer än åtta timmar per dag, men även ägnar sig åt fysisk aktivitet på måttlig (exempelvis rask promenad eller cykling) eller hög ansträngande nivå motsvarande minst en timma per dag, har till och med lägre risk att dö i förtid än de som sitter stilla mindre än fyra timmar om dagen, men i övrigt inte är fysiskt aktiva (från ”Utblick folkhälsa” (6) – Läs mer här).

Europa har världens största marknad för träning

I rapporten ”European Health & Fitness Market 2018” konstateras att den europeiska marknaden för träning och hälsa växer. Klubbarna blir fler och antalet medlemmar ökar. Totalt fanns det 59 055 klubbar i Europa med omkring 60 miljoner medlemmar 2017, och med en omsättning på 26,6 miljarder EUR är den europeiska marknaden störst i världen (7)

Tyskland står för den största delen av marknaden med 20 % av totalen och en omsättning på 5,2 miljarder EUR och 10,6 miljoner medlemmar. Strax efter kommer England med 19 % av marknaden och 9,7 miljoner medlemmar (7).

Sverige i topp

Hela 21,4 % av svenskarna har medlemskap på en träningsanläggning. Det gör att vi har det högsta träningsdeltagandet per capita i Europa. Vidare står Sverige för 3 % av den europeiska marknaden med en omsättning på 853 miljoner EUR (7).

Trots en trend mot ökat stillasittande finns det alltså hopp! Fler än 2 miljoner människor i Sverige har medlemskap på en träningsanläggning, och det finns ungefär 1620 klubbar att välja mellan (7).

Det är bra med efterfrågan och konkurrens! Det stimulerar marknaden och gör att vi alla måste bli bättre på att leverera en stark och bra produkt till våra medlemmar, säger Magnus Wilhelmsson.

 

För mer information och bilder vänligen kontakta:

Magnus Wilhelmsson, VD 
0708-494680
magnus@nordicwellness.se

Linda Adehög, Marknadschef 
0709-494621
Linda.adehog@nordicwellness.se

Stäng
Föregående
Nästa