Sekretesspolicy för app

Generellt

Nordic Wellness Triggz app kan endast användas av medlemmar hos Nordic Wellness. Genom deras medlemskap accepterar medlemmen att Nordic Wellness sparar och använder deras personuppgifter.

 

Sekretesspolicy för Android-app

På Nordic Wellness är vi angelägna om att du har tillgång till rätt information för att kunna hantera och skydda din sekretess på internet. Därför har vi tagit fram en policy för att informera dig om de personuppgifter som Nordic Wellness lagrar, vilka som har tillgång till dessa uppgifter och vad vi gör med uppgifterna. Genom ditt medlemskap hos Nordic Wellness godkänner du att dina personuppgifter används enligt denna policy. Om vi förändrar policyn kommer vi att meddela detta.

 

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter omfattas av bestämmelserna i personuppgiftslagen (PUL), en lag vars syfte är att skydda privatpersoners integritet där en viktig del i skyddet är att den som uppgifterna gäller informeras om hur de används. Behandlingen av personuppgifterna kan, inom ramen för gällande sekretessbestämmelser, även ske hos andra företag som Nordic Wellness samarbetar med.

Uppgifterna kommer dock aldrig ges ut eller användas i kommersiella syften av tredje part.

 

Identitet, kalender, kontakter

 • Hitta konton på enheten - Används för att kontrollera om det finns existerande konto för kalendersynk*
 • Lägga till eller ta bort konton - Används för att skapa nytt konto för kalendersynk
 • Läsa kalenderuppgifter plus konfidentiell information - Används för att läsa ut existerande poster ur kalender för att kalendersynken ska fungera
 • Hitta konton på enheten - Används för att hitta existerande kalendrar (samma som Identitet - Hitta konton på enheten)*

 

Övriga

 • Läsa synkroniseringsstatistik - Används av kalendersynken för att ta reda på om den är aktiv.
 • Visa nätverksanslutningar - Används för att kontrollera nätverksstatus.
 • Skapa konton och ange lösenord - Används av kalendersynken för att lägga till konto.
 • (samma som Identitet - Lägga till eller ta bort konton)
 • Fullständig nätverksåtkomst - Används för kommunikation mot server.
 • Läsa synkroniseringsinställningar - Används av kalendersynken för att läsa ut nuvarande inställningar.
 • Aktivera/inaktivera synkronisering - Används av kalendersynken för att slå av och på denna inifrån appen.

 

*Dessa rättigheter behövs inte i nyare versioner av Android men behövs för bakåtkompatibilitet. De används inte för Android 6.0 och senare .

 

Vem ser mina personuppgifter?

Endast de anställda på Nordic Wellness som behöver ha tillgång till uppgifter om användarnamn för att kunna utföra sina arbetsuppgifter har tillgång till dessa. Nordic Wellness systemleverantör har också tillgång till register, som förvaras i krypterad miljö.

Hur tar jag bort mig ur ert  register?

Vid begäran om rättelse av eventuell felaktig uppgift, uppdatering, eller borttagning av uppgifter, kontakta oss genom e-post till kundservice@nordicwellness.se


Bli medlem

Bli medlem direkt på webben,
vi har medlemskap som passar alla!

Läs mer

Provträna

Träna gratis hos oss en vecka, 
upptäck hur, när och var du vill träna! 

 provträna