Göteborg Centralen (F.d. Odinsgatan)

Barn och ungdom

Junior Dance 4-5 år

En dansskola med grunden i streetdance.

Måndagar 16.30-17.15

VISA MER

Junior Dance 6-8 år

En dansskola med grunden i streetdance.

Måndagar 17.30-18.15

VISA MER