Antidopingpolicy

 

Allt bruk av dopingmedel är oacceptabelt.
Inget idrottsresultat är så värdefullt att bruk av dopingmedel kan försvaras.

Utdraget är hämtat ur Riksidrottsförbundets stadgar, och det speglar vår syn på dopingmedel. Vi på Nordic Wellness är mycket engagerade i antidopingfrågan och arbetar dagligen för att motarbeta användningen av prestationshöjande preparat och övriga droger (receptbelagd medicin avses ej). Vi tillämpar denna policy bland annat genom att tillåta oanmälda poliskontroller på våra klubbar. 

Beroende på tillgång har vi olika dopingförebyggande samarbeten på olika platser i landet. I många regioner samarbetar vi med kommunala antidopinggrupper, i andra med länsstyrelsen, kollegor i branschen, Dopingjouren, KRIS och andra drogförebyggande instanser och organisationer. Men vår generella åtgärdsplan genomsyrar hela företagets arbete.

Åtgärd 1: Vi talar med de vi misstänker använder otillåtna preparat och tydliggör att avstängning kommer att ske om inte omedelbart avståndstagande sker.

Åtgärd 2: Vi deltar i möten, utbildningar och samtal med drogförebyggande aktörer och antidopinggrupper.

Åtgärd 3: Vi tillåter oanmälda kontroller och tydliggör vid tecknande av medlemskap samt i trivselreglerna att drogbruk inte accepteras.