Hållbarhet

Nordic Wellness är en organisation som ständigt ligger i framkant, utmanar och tar ny mark. Vår hållbarhetsrapport är ett exempel på hur vi vill utmana vår bransch, samt utveckla oss själva att bli än mer hållbara och därmed än mer framgångsrika.

Som en av Sveriges största friskvårdskedjor anser vi att det är vårt ansvar. Vi vill inte enbart vara bäst i branschen, utan även vara bäst för branschen.

Läs våra hållbarhetsrapporter här:

Hållbarhetsrapport 2018

Hållbarhetsrapport 2019

Hållbarhetsrapport 2020

Hållbarhetsrapport 2021

Hållbarhetsrapport 2022