träning sommar.jpg

10 hälsoeffekter av träning

Publicerat: av Sierra De Goldsmith

Att träning är hälsosamt vet de flesta. Men exakt vad är det bra för?

Skribent: Sierra de Goldsmith

 

 

1. Stressreucerande

Regelbunden träning minskar stressnivåer. En vanlig ond spiral sker när livet blir stressigt och man då inte känner att en hinner med att träna, vilket höjer stressupplevelsen ytterligare. Om du känner dig väldigt stressad kan det vara välgörande med ett lugnare träningspass eller en promenad den dagen, men långsiktigt visar alltså forskning att träning minskar stress.  

 

2. Minskar för depression

Träning kan minska mild till måttlig depression och höja livskvalitén. Detta innebär inte att depression beror på inaktivitet, men att om du lider av enklare former av depression och nedstämdhet så kan du må bättre genom att röra på dig, även när det tar emot på grund av sjukdomens symtom. Dessutom minskar du risken för att drabbas av depressioner om du lever ett aktivt liv.  

 

3. Minskar risken för diabetes typ 2

Träning kan minska risken för att utveckla en av våra stora folkhälsosjukdomar, nämligen diabetes typ 2. Detta sker bland annat genom att träning förbättrar den metabola kontrollen

 

4. Klarar vardagens krav bättre

Träning gör dig mer rustad för vardagens krav, som att bära hem matkassar, leka med barnen eller klara dig om du skulle vara med om en olycka eller behöva fly. 

 

5. Bättre självförtroende

Personer som tränar upplever ofta, förutom ett ökat generellt välbefinnande, även en hög tro på sig själva och sina förmågor. 

 

6. Lättare att hålla en hälsosam vikt

Träning och kost går hand i hand och många upplever att det är enklare att äta bra när man samtidigt rör på sig. Studier visar att personer som tränar regelbundet enklare kan behålla en hälsosam vikt. 

 

7. Metabol hälsa

Omsättningen av energi, kolhydrater, protein och fett förbättras genom fysisk aktivitet. Det minskar risken för diabetes typ 2 som nämndes ovan, men även andra metabola sjukdomar och tillstånd. 

 

8. Förhöjd kreativitet och koncentrationsförmåga

Graden av kreativitet och koncentrationsförmågan påverkas positivt av träning

 

9. Bättre sömn

Träning förbättrar sömnkvalitén. Däremot upplever många att intensiv träning precis innan  sänggående gör det svårt att somna. Se till att ha lite tid efter tärningen för att hinna äta och varva ner ordentligt innan du lägger dig.

 

10. Ökad förväntad livslängd

Samtliga av kroppens organ gynnas av träning och fysisk aktivitet. Detta gör att du genom att träna höjer din förväntade livslängd.  

 

 

/Sierra de Goldsmith, leg. dietist, tränare och psykologstudent 


Bli medlem

Bli medlem direkt på webben,
vi har medlemskap som passar alla!

Läs mer

Provträna

Träna gratis hos oss en vecka, 
upptäck hur, när och var du vill träna! 

 provträna