Att hantera smärta och värk med MINDFULNESS

Publicerat: av Nordic Wellness Backaplan

Var: Nordic Wellness Backaplan, Gustav Dahléns gata 13 Sal E

När: Söndagen 10 feb kl. 14.30- ca 16.00

Du får denna dag testa på ett par övningar i mindfulness i grupp tillsammans med andra, vägledd av Li Wångblad, mindfulnessinstruktör Steg 1.

Föreläsningen handlar om hur en med en förändrad inställning till smärta och värk kan påverka så lidande i livet reduceras, detta genom mental träning; andnings- och uppmärksamhetsövningar; meditationer, ökad kroppskännedom och personlig utveckling. Vi arbetar i mindfulness t.ex. med att lära känna oss själva, förstå hjärnans hypofys och plasticitet/föränderlighet, vi tränar på att vara närvarande i nuet, med alla sinnen skärpta. I förlängningen - med regelbunden träning i mindfulness - finns möjlighet att leva ett mer mindfult liv med nya förhållningssätt till lidande, värk och smärta, smitta andra med vårt mindfulla beteende och i det bidra till ett mer mindfult samhälle.

Delar av Innehållet:
* Info om vad mindfulness innebär i träningsform och i vardagen i form av ändrade tankemönster och ökade kunskaper i vad det ger att vara här och nu, i medveten närvaro.

* Teori kring buddhismens syn på lidande, första och andra pilens smärta

* Tankar, känslor, kroppsliga förnimmelser – att finna neutralare inställning till dem

* Avsikt, uppmärksamhet, kort om mindfulnessens sju grundläggande attityder, lite om dialektiken i livet och mindfulnessen

* SOAS – ett av mindfulnessens redskap i vardagen för ökad närvaro i nuet

Kom gärna i bekväma kläder om ej träningskläder!

Varmt välkomna!


Bli medlem

Bli medlem direkt på webben,
vi har medlemskap som passar alla!

Läs mer

Provträna

Träna gratis hos oss en vecka, 
upptäck hur, när och var du vill träna! 

 provträna