musik 3.jpg

Gör musik träningen mer effektiv?

Publicerat: av Sierra De Goldsmith

Gör musik i lurarna att du får ut mer av träningen? 

Skribent Sierra de Goldsmith

Det blir allt vanligare att motionärer och atleter har på sig hörlurar när de tränar, även om gymmet de befinner sig på spelar  hög musik i bakgrunden. Hur kommer det sig egentligen? Kanske är det ett uttryck för att personen vill träna ifred, eller så är det som så att personen får ett betydligt mer effektivt pass om hen själv får vara DJ. Det är i alla fall vad följande studie indikerar.  

 

 

En studie som undersökt (den egenvalda) musikens kraft 

2015 genomfördes en studie där forskare undersökte om 20 deltagares favoritmusik påverkade deras prestation under intervallträning. Försöksdeltagarna fick genomföra 4 st så kallade Wingaintervaller vid 2 olika tillfällen, ett tillfälle med och ett utan självvald musik i öronen. Wingaintervaller är ett standardiserat sätt att testa konditionen med och innebär 30 sekunders-intervaller där deltagare får möjlighet att maxa helt på en träningscykel. De vilade 4 minuter mellan varje intervall och forskarna mätte max- och medelwatt samt upplevd ansträngning.

 

Detta indikerar att man skulle kunna få ut mer av träningen med musik eftersom man presterar bättre utan att uppleva det som jobbigare. 

 

Resultaten visade att deltagare lyckades uppnå ett högre max- och medelwatt när de lyssnade på sin favoritmusik jämfört med när de inte lyssnade på något samtidig. Ansträngningen uppmättes som lika jobbig under bägge betingelser. Detta indikerar att man skulle kunna få ut mer av träningen med musik eftersom man presterar bättre utan att uppleva det som jobbigare. Desto jobbigare träning desto mindre verkar dock skillnaden bli, mot slutet av sista intervallen blev deltagarnas prestation lika i bägge grupper. 

 

 

Forskarna hade några hypoteser om varför musik hade en prestationshöjande effekt i studien. En möjlig förklaring är att kroppens smärtsignaler störs på grund av musiken och att det sker en mental distraktion vilket gör att du inte hinner känna hur jobbigt det är. Andra hypoteser som florerar bland andra forskare är att det har med begreppet flow att göra, där musiken helt enkelt fyller personen med en skön känsla vilket ger upphov till en vilja och lust av att prestera och en känsla över att vara oövervinnlig.   

 

 

Sammanfattning

Det finns alltså ett visst stöd för att musik kan höja träningseffekten, i alla fall under högintensiv konditionsträning och i de fall då musiken är självvald. Forskningen är emellertid inte enad, det finns även studier som inte kunnat uppmäta skillnad i prestation. Troligen är det individuellt och du behöver själv testa dig fram och se vad just du verkar prestera bäst av och hitta just din träningsmusik.

Vilken typ av musik gillar du att träna till? Kanske varierar det beroende på humör och aktivitet?

 

Läs mer

Studien som visade skillnader i prestation

Studie som ej uppvisade någon prestationshöjning av musik


Bli medlem

Bli medlem direkt på webben,
vi har medlemskap som passar alla!

Läs mer

Provträna

Träna gratis hos oss en vecka, 
upptäck hur, när och var du vill träna! 

 provträna