bild_blogg.jpg

Styrketräning kan lindra klimakteriebesvär

Publicerat: av Sierra De Goldsmith

Evidensen för styrketräningens positiva effekter på hälsan fortsätter att växa. Nyligen visade en studie att regelbunden styrketräningen kan lindra klimakteriebesvär!

Styrketräningens hälsofrämjande effekter

Att styrketräna är som att försäkra din egen kropp och hälsa. Du minskar risken för en rad sjukdomar, såväl fysiska som psykiska. Dessutom gör det dig mer hållfast och höjer din livskvalité eftersom du orkar mer och har minskad risk att skada dig vid exempelvis ett fall. Allt från barn och unga, till äldre gynnas av styrketräningens effekter. Det är heller aldrig för sent att börja träna.

Klimakteriet, symtom och styrketräning

Många kvinnor som genomgår klimakteriet lider av besvär som värmevallningar. Dessa besvär kan bli oerhört intensiva och påverka livskvalitén avsevärt. En av de vanligaste behandlingsmetoderna för kvinnor i klimakteriet är östrogenbehandling. Denna behandling kan minska värmevallningar mycket effektivt, men är associerat med vissa biverkningar. Nyligen visade en svensk studie att styrketräning 3 gånger per vecka minskade symtom som nattsvettningar och värmevallningar hos kvinnor i klimakteriet.

Studien om hur träning kan lindra klimakteriebesvär 

Under 15 veckor delades 55 kvinnor, med medelsvår till svåra värmevallningar, slumpmässigt in i två grupper. I kontrollgruppen fick deltagarna inga särskilda anvisningar kring träning, utan uppmanades att röra på sig som vanligt. Den andra gruppen fick styrketräna 3 gånger per vecka. Exempel på övningar deltagarna i träningsgruppen fick utföra var benpress, bröstpress, rodd och benspark.

Ett positivt resultat

Resultatet var häpnadsväckande. Kvinnorna i styrketräningsgruppen rapporterade en minskning av värmevallningar på 43 %! Detta jämfört med kvinnorna som levt som vanligt och rapporterade att besvären var oförändrade.  Ett intressant bifynd var att effekten kom tidigt, redan 3 veckor in i studien sågs en markant symtomreduktion. Tidigare studier som gjorts på just klimakteriebesvär har undersökt konditionsträning av moderat intensitet, och där uppvisades inte någon signifikant reduktion i värmevallningar. Det verkar alltså vara något särskilt med just styrketräning som hjälper kroppen att reglera temperatur. 

Regelbunden styrketräning ger effekt!

Summa summarum så äger styrketräning och värnar du om din hälsa och ditt välmående rekommenderar jag starkt att du hittar en regelbunden styrketräningsrutin. Intresserad av att komma igång men vet inte hur? Besök ditt närmaste Nordic Wellness och boka dig på gymintro. Önskar du mer hjälp? Boka tid hos en PT för en gedigen genomgång och hjälp med att navigera bland vikterna.

Nyfiken på studien som nämndes ovan? Du hittar den här

 

Sierra de Goldsmith, 
Psykolog, Leg. dietist och Personlig tränare


Bli medlem

Bli medlem direkt på webben,
vi har medlemskap som passar alla!

Läs mer

Provträna

Träna gratis hos oss en vecka, 
upptäck hur, när och var du vill träna! 

 provträna