palmoljaNY.png

Palmolja - en miljöbov & källa till oönskade ämnen?

Publicerat: av Sierra De Goldsmith

Medierna har lyft att livsmedel som innehåller palmolja skulle kunna utgöra en hälsofara. Tidigare har mest palmolja uppmärksammats som en miljöbov som skövlar regnskogen. Vad säger egentligen forskningen om hälsoriskerna? 

Skribent: Sierra de Goldsmith

 

Palmolja som upphettas kan bilda oönskade ämnen

EFSA, den europeiska myndigheten som säkerställer matens säkerhet, uppmärksammade under våren 2016 att det kan finnas cancerframkallande ämnen (Glycidylestrar och 2- och 3-MCPD-estrar) i de produkter som innehåller palmolja. Nu har informationen nått media vilket gjort frågan aktuell igen. Anledningen till att oönskade ämnen uppstår är för att när vegetabiliska fetter upphettas till mycket höga temperaturer kan det bildas skadliga ämnen. Produkter som innehåller palmolja har visat sig ha extra höga halter av dessa ämnen, men de kan även finnas i livsmedel som innehåller även andra vegetabiliska oljor som  upphettats.

 

Var finns raffinerad palmolja?

Produkter med upphettad/raffinerad palmolja är exempelvis kakor, kex, friterade produkter och dylikt, alltså livsmedel som vi bör undvika att äta för mycket av även för andra skäl. En betydligt mer problematisk källa är modersmjölksersättning som innehåller palmolja, då detta är den enda källan till mat för spädbarn och något de äter relativt stora kvantiteter av under en längre period. 

 

Vilka är riskerna?

Livsmedelsverket bedömer att risken att de drabbas av hälsoeffekter är mycket liten: "Sambandet mellan till exempel cancer och den här typen av ämnen är störst när vi utsatts för ämnet i höga doser under många år". De studier som visat på cancerogena effekter är emellertid utförda på djur och vi vet fortfarande väldigt lite om exakt vilka doser som kan utgöra en hälsofara.

Både EU, livsmedelsverket och andra myndigheter strävar ändå efter att ha mycket höga säkerhetsnivåer, då det skulle kunna innebära en hälsorisk. En ny riskvärdering med fastställandet av nya gränsvärden är ett arbete som pågår just nu. På verkets hemsida finns dock redan följande rekommendationen: ”välj bort kakor, kex och andra livsmedel som innehåller palmolja.”

 

ALLA livsmedel innehåller nämligen både oönskade och önskade ämnen och det utgör en hälsofara först när du äter mycket ensidigt under lång tid. 

 

Hur ska du agera?

Palmolja är en olja som är billig och har en konsistens som är eftertraktad inom livsmedelsbranschen och finns därför i många produkter. Många av de produkter som innehåller palmolja är ohälsosamma för andra anledningar än just innehållet av palmolja, så bör ätas restriktivt. Modermjölksersättning är ett undantag på ett hälsosamt livsmedel som även innehåller palmolja.

Det finns även anledning ur ett miljö- och humanitärt perspektiv att välja bort palmolja. Det du som konsument kan göra är att försöka välja bort produkter innehållandes dessa ämnen, men inte oroa dig över att få i dig små mängder av dessa. ALLA livsmedel innehåller nämligen både oönskade och önskade ämnen och det utgör en hälsofara först när du äter mycket ensidigt under lång tid. Jämfört med exempelvis alkohol, så utgör dessa ämnen en mycket mindre hälsorisk.

Det är viktigt att inte missa skogen för alla träd, trots att media ofta väljer att förstora de små detaljerna. Gör bra matval 80% av tiden, ät varierat, rör på dig ofta, undvik rökning och drick måttligt med alkohol så har du kommit långt. 

 

OBS!

Observera att även om modersmjölksersättning innehåller palmolja så ska du inte tillreda din egna modersmjölksersättning av exempelvis vanlig komjölk, där är riskerna betydligt större! Kontakta BVC så hjälper de dig med alternativ. 

 

Uppdatering följer

Hoppas det gav dig en tydligare bild om varför palmoljan svartmålats på nytt i media och lite hjälp med hur du ska förhålla dig till de eventuella riskerna. Jag håller dig uppdaterad när de nya rekommendationerna och gränsvärdena är satta!

 

/Sierra de Goldsmith, leg. dietist & psykologstudent

 


Bli medlem

Bli medlem direkt på webben,
vi har medlemskap som passar alla!

Läs mer

Provträna

Träna gratis hos oss en vecka, 
upptäck hur, när och var du vill träna! 

 provträna