3.jpg

Kravlös dans associerat med minskad psykisk och fysisk smärta

Publicerat: av Sierra De Goldsmith

Studie visar samband mellan kravlös dans och hälsa

Skribent: Sierra de Goldsmith

 

Studien

i En långvarig studie som inledes via Elevhälsan 2008 implementerades ett dansprojekt där unga tjejer mellan 13 och 18 år med psykosomatiska besvär som stress, huvudvärk, nedstämdhet och magont fick testa på olika typer av kravlös dans två gånger per vecka under två terminers tid. Dansen var uttalad kravlös och deltagarna fick testa på allt från afrikansk dans, showjazz, street och eget skapande till aktuell musik. Varje tillfälle avslutas med en kort stunds avslappning.   

 

Resultaten

Studien leddes av fysioterapeuten Anna Duberg och visade genomgående goda resultat. Projektet har nu spridit sig till Karlskoga, Örebro, Jönköping, Malmö, Haparanda och Boden. 

Hela 65 % av deltagarna i dansgruppen ökade sin självuppskattade hälsa, jämfört med 32 procent i kontrollgrupp. Både den fysiska och mentala hälsan uppgavs ha förbättrats.

Fysisk aktivitet, som dans, är ett beprövat sätt att höja den fysiska hälsan, men just att dans kunde höja även det psykiska välmåendet var ett spännande fynd. Dansen tros ha en positiv effekt på vår psykologi genom att vi under tiden vi dansar blir väldigt medvetna om rörelsen och därmed kan komma ur ond spiraler av negativa orostankar. Att dansa verkar även göra det enklare att vara i nuet, ett sinnestillstånd som är associerat med psykisk hälsa. 

 

Dansa kravlöst du också!

Ta inspiration från den här studien och testa att dansa kravlöst oftare du med! Vare sig det gäller att dansa hemma i vardagsrummet, på en fest eller om du lägger in dansklasser i ditt ordinarie träningsschema verkar det kunna vara av nytta på såväl det fysiska som det mentala planet. Det finns flera dansklasser på Nordic Wellness med fokus på rörelseglädje. Våga prova! 

 

 

Läs/lyssna vidare:

Reportage i Sveriges Radio 

 

/Sierra de Goldsmith, leg. dietist, tränare och psykologkandidat


Bli medlem

Bli medlem direkt på webben,
vi har medlemskap som passar alla!

Läs mer

Provträna

Träna gratis hos oss en vecka, 
upptäck hur, när och var du vill träna! 

 provträna