SMART-goals.png

Så här väljer du nyårslöfte: den SMARTa vägen till måluppfyllelse

Publicerat: av Sierra De Goldsmith

Tips på hur du lyckas välja ett varaktigt nyårslöfte som för dig mot dina mål.  

Skribent: Sierra de Goldsmith

 

Vid varje möjlighet till nystart tenderar vi människor att överskatta vår förmåga till att skapa förändring. Vi är motiverade för stunden och har svårt att föreställa oss framtida situationer där vi inte är lika engagerade eller står inför hinder av olika slag. Vi är på många sätt kortsiktiga i våra ambitioner vilket ibland ställer till det för oss i längden. 

Som ett exempel är det vanligt att vid nyår dra till med ett eller flera radikala nyårslöften som vi känner oss extremt motiverade till att genomföra, som att träna hårt 6 dagar i veckan och aldrig äta något onyttigt. Vi är motiverade för att vi är lediga, mätta från julmaten och för att vi dras med i den kollektiva viljan att bringa en nystart när det är nytt år. 

Men när verkligheten slår till och vi råkar missa ett träningspass, eller faller för frestelsen att äta en kaka på fikat när vi är övertrötta på jobbet, klarar vi inte av diskrepansen på vad vi trodde vi skulle klara av och vad verkligheten visade att vi de facto fixade. Istället för att se över våra mål/löften, eller återgå till planen och se det som hände som ett temporärt bakslag, tolkar vi det som ett totalt misslyckande. Det här leder till vad man inom psykologin kallar "what the hell effect" där man helt förkastar ursprungsplanen (eftersom man redan "förstört" allt) och går helt bananas åt andra hållet, i det här exemplet hade individen kanske helt slutat träna och börjat äta extremt onyttigt istället.

Men det finns beprövade sätt att välja ut ett mål/nyårslöfte som är genomförbara och hållbara. Ett ätt är att välja ut ett mål som är SMART. 

 

Att välja SMART:a mål 

En modell för att formulera mål som är hållbara är den så kallade SMART-modellen. I korthet innebär modellen att målet ska ha följande kännetecken:  

 

S – specifikt

M – mätbart

A – accepterat

R – realistiskt

T – tidssatt

 

Specifikt:

Målet ska vara tydligt och konkret. Undvik vaga mål som att "äta bättre och träna mer".  Ett bättree exempel är: "Träna två styrkepass och ett konditonspass per vecka samt ta morgonpromenad på lördag och söndag".  

 

Mätbart: 

Målet ska gärna vara mätbart med objektiva mått. Det är till fördel om målet går att dela upp i delmål som du kan mäta, för att följa din progression. Exempel: "Springa 5 km under 30 minuter den 30 juli. I april ska jag klara 4 km på 20 min". 

 

Accepterat:

Det ska vara ett mål som är viktigt för dig och som du genuint vill uppnå. 

 

Realistiskt:

Målet ska vara genomförbart och du ska tro på din egen förmåga att klara av det. Då ökar sannolikheten för att du faktiskt genomför det!

 

Tidssatt:

Målet ska ha en tydligt utsatt, och realistisk, tidsram. Exempel: "jag ska uppnå mitt kortsiktiga mål den 30 april och mitt långsiktiga den 30 juli".

 

Så om du bestämt dig för att anta ett nyårslöfte i år, testa att använda SMART-modellen för att formulera ett mål som är uppnåeligt. Lycka till! 

 

/Sierra de Goldsmith, leg. dietist, tränare och psykologstudent


Bli medlem

Bli medlem direkt på webben,
vi har medlemskap som passar alla!

Läs mer

Provträna

Träna gratis hos oss en vecka, 
upptäck hur, när och var du vill träna! 

 provträna