promenad.png (1)

Promenad och annan vardagsmotion

Publicerat: av Sierra De Goldsmith

Mer effektiv för din hälsa än du tror!

Skribent: Sierra de Goldsmith

 

All träning behöver inte var "hård"

Att träning är bra för hälsan har knappast gått någon förbi obemärkt. Träning är ett otroligt potent verktyg för att förbättra sin hälsa och öka sannolikheten för ett långt och friskt liv. Dessutom har det positiva effekter på kognitionen, som du kan läsa mer i bloggposten där vi diskuterar boken "Hjärnstark" (du hittar bloggposten genom att klicka HÄR).  

För att uppnå maximala effekter på hälsan krävs att vi tar i en del, blir svettiga eller utsätter muskler och skelett för en tillräcklig hög belastning i tillräcklig duration. Det här har resulterat i att många tänker att träning som inte känns intensivt, eller rent av gör ont, inte "räknas". Men faktumet är att rörelse i sig också har en mängd positiva effekter. Mildare och lugnare former av träning bör därför i min mening beaktas och inte förkastas. 

Vi människor tenderar att dela in världen i antingen eller och har vårt att ta till oss nyanser. Det är så mycket enklare att följa en lista med "bra" aktiviteter och att hålla sig undan från "dåliga", jämfört med att konstant reflektera över sammanhanget och vad som är rimligt i anslutning till just den här kontexten och mina unika förutsättningar. Att vidga sin vy på vad som är "bra träning" är otroligt viktigt för hälsan i stort, tror jag. Istället för att helt kasta in handduken när du inte känner för ett högintensivt träningspass, ta en promenad istället!

 

POSITIVA EFFEKTER AV ATT PROMENERA

 

1. Du minskar risken för att dö i hjärt- och kärlsjukdom. 

Den välgjorda och kända "Nurses health study" visade att de kvinnor som promenerade mer än tre timmar i veckan minskade sin risk för hjärt- och kärlsjukdomar med hela 35 procent. Resultatet på riskminskningen visade sig vara samma för de som tränade mer högintensivt.  

 

2. Genom att promenera kan du boosta din kreativitet. 

En studie utförd i Stanford hittade att personer som promenerar blir mer kreativa och innovativa under själva promenaden, men även efteråt. Effekterna kunde inte förklaras av enbart stimulansen av själva miljöombytet, utan det verkade vara själva aktiviteten i sig (promenaden) som stod för effekterna. 

 

3. En promenad kan hjälpa dig att prata ut. 

Många beskriver hur promenader gör det enklare att prata med andra. Kanske beror det på att när vi går bredvid varandra kan vi vara närmare utan att det känns obekvämt, jämfört med om vi står mittemot varandra.Vi verkar bli bättre på att lyssna och kan prata något friare. 

 

4. Det kan bryta ogynnsamma mönster av ältande och grubbleri. 

Att fysisk träning är bra mot depression är en vetenskaplig upptäckt som fått allt mer evidens de senaste åren. Det finns även forskning som pekar på att just promenader är potenta för att bryta mönster av oro-spiraler, ältande och grubblande. Författaren och psykiatern Jill Taube skriver om träningen och promenades effekter på måendet i boken Själ och kropp. Han nämner att det finns flera teorier kring hur promenaden skulle kunna hjälpa individer bryta dysfunktionella tankar, men att en hypotes är att när vi bokstavligt rör oss framåt får hjärnan svårare att stanna kvar i tankesnurror, som ältande. Att konkret gå framåt sänder kanske ”framåt-signaler” till hjärnan också? 

  

5. Minskar risken för benbrott. 

En vanlig missuppfattning bland äldre är att man ökar risken för frakturer och benbrott om man är ute och promenerar eftersom man då riskerar att halka och slå sig mer. I verkligheten finns det tydliga belägg för motsatsen. En studie genomförd i Harvard visade att risken för frakturer på lårbenet var 41 procent lägre för dem som gick minst 35 minuter om dagen.

 

6. Promenader kan förbättra din sömnkvalité. 

Ett flertal undersökningar har påvisat att fysisk aktivitet är gynnsam för sömnkvalitén. Mycket intensiv träning tätt inpå läggdags har dock i vissa studier visat på motsatt effekt. En studie skriven i tidskriften Sleep visade att just morgonpromenader kunde förbättra nattsömnen, även bland de personer som hade svåra sömnproblem. 

 

7. Bryter inaktiviteten. 

På senare tid har det visat sig att den största hälsoeffekten av att träna är att det minskar den inaktiva tiden. Det är alltså stillasittandet som är den värsta hälsoboven. Genom att fokusera på att få in promenadtid ser du även till att minska tiden du sitter still och gör din hälsa en jättetjänst!

 

 

 

/Sierra de Goldsmith, leg. dietist, tränare och psykologstudent


Bli medlem

Bli medlem direkt på webben,
vi har medlemskap som passar alla!

Läs mer

Provträna

Träna gratis hos oss en vecka, 
upptäck hur, när och var du vill träna! 

 provträna