tränigsmyter.png

Kan styrketräning skydda mot depression?

Publicerat: av Sierra De Goldsmith

Nya forskningsrön pekar på att det inte enbart är konditionsträning som är skyddande mot depression.

Skribent: Sierra de Goldsmith

 

Depression: en sjukdom som drabbar många

Var femte person har någon gång under livet fått en depressionsdiagnos i Sverige. Det är en av våra stora folksjukdomar som drabbar många, är förenat med lidande och är kostsamt för samhället. Behandlingen består oftast av olika varianter av psykterapi och medicinering. Studier har indikerat att det även går att förebygga och behandla många fall av mild och måttlig depression genom att leva en hälsosam livsstil med bra mat och fysisk aktivitet.  

 

Konditionsträning och depression

Sambandet mellan konditionsträning och depression är väl beforskat och har visat sig korrelera positivt. Personer som konditionstränar har alltså en minskad risk för depression och konditionsträning kan lindra symtomen vid mild och måttlig depression. 

 

Styrketräning och depression

När det gäller styrketräningens effekter på depression så är detta ett område som inte är undersökt i lika stor utsträckning. Nyligen publicerades emellertid en stor metaanalys som visat att även styrketräning har en positiv inverkan på depression. Metaanalysen visade att styrketräning hade en signifikant minskning av de depressiva symtomen bland samtliga deltagare. Ju svårare symptom på depression som deltagarna uppvisade, desto större var effekten. 

Observera att detta inte innebär att alla fall av depression kan "botas" av styrketräning. Depression är ett komplext tillstånd som kan behöva insatser från många håll. Fysisk aktivitet, både styrketräning och konditionsträning, skulle kunna vara pusselbitar som hjälper vissa ur sin depression. 

 

 

Referenser

Gordon BR, McDowell CP, Hallgren M, Meyer JD, Lyons M, Herring MP. Association of Efficacy of Resistance Exercise Training With Depressive SymptomsMeta-analysis and Meta-regression Analysis of Randomized Clinical Trials. JAMA Psychiatry, May 09, 2018. doi:10.1001/jamapsychiatry.2018.0572

http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Klinisk-oversikt/2015/11/Fysisk-aktivitet-lika-bra-som-KBT-eller-lakemedel-vid-depression/

 

 

/Sierra de Goldsmith, leg. dietist, tränare och psykologstudent


Bli medlem

Bli medlem direkt på webben,
vi har medlemskap som passar alla!

Läs mer

Provträna

Träna gratis hos oss en vecka, 
upptäck hur, när och var du vill träna! 

 provträna