ortorexia.jpg

Vad är ortorexi?

Publicerat: av Sierra De Goldsmith

Kan en hälsosam livsstil gå till överdrift?

Skribent: Sierra de Goldsmith

ÖVERDRIVET FOKUS PÅ MAT OCH TRÄNING ELLER ÄTSTÖRNING?

Att leva ett hälsosamt liv med regelbunden träning, bra kost och hälsosamma rutiner är i dagens samhälle ett uttryck för friskhet. Och visst är det så att införandet av sådana vanor tenderar att förlänga livet, höja livskvalitén och minska risken för sjukdomar. Att äta bra och röra på sig har till och med visat sig minska risken för depression och regelbunden träning förbättrar våra kognitiva förmågor. Men som med allt annat kan det bli för mycket av det goda. Det är viktigt att prata om även den här biten. när det hälsosamma går till överdrift och då upphör att vara hälsosamt. 

Det finns många som anser att det blivit en allt hetsigare attityd kring att leva hälsosamt som medfört att många utvecklat ett problematiskt förhållningssätt till kropp, mat och träning. Man talar då om att även friska individer kan ha ett komplicerat förhållande till mat, träning och hälsa. I andra ändan finns det vi kallar en ätstörningsproblematik, som innebär ett mycket allvarligt sjukdomstillstånd där besattheten av kropp och kroppsvikt helt tar över. En ätstörning kan yttra sig på flera sätt, där några av de vanligaste diagnoserna är anorexia nervosa och bulimia nervosa, men det finns även en hel del andra varianter och till skillnad från gängse tro så är det flesta med en ätstörning inte avmagrade utan normal- eller överviktiga. Det syns alltså inte alltid utanpå vad som försiggår inuti individen. 

Någonstans mellan dessa två poler av att ha ett stort fokus på att leva hälsosamt och att vara kliniskt sjuk i sin syn på kroppen finner vi ett gränsland. Termen "ortorexi" har föreslagits som en ny variant av en ätstörning, men den har ännu inte klassificerats som en egen formell ätstörningsdiagnos. Det finns emellertid många som känner igen sig i problematiken och är det så att det medför stora inskränkningar i personens dagliga liv och är kopplat till ett signifikant lidande behöver det tas på allvar och behandlas som en ätstörning, då under kategorin "ospecificerad ätstörning" (Tidigare kallat ätstörning UNS). Denna kategori används när den kliniska bilden präglas av symptom på en ätstörning eller matrelaterade syndrom som orsakar kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion socialt, i arbete eller inom andra viktiga funktionsområden, men där kriterierna inte är helt uppfyllda för någon av de specificerade diagnoserna inom gruppen ätstörningar och matrelaterade syndrom. 

Men hur ser då sjukdomsbilden ut vid det som många kallar ortorexi?

 

ORTOREXI

Ortorexi är förknippat med en överdriven besatthet av kost, träning och en tvångsmässigt fixering vid att alltid vara hälsosam. En person med ortorexi ägnar ofta avsevärt mycket tid till att tänka på mat, vad som ska ätas, när, var och hur. Ofta kan planering ske flera dagar i förväg och näringsämnena är viktigare än själva matupplevelsen. Sjukdomen kan leda till att personen tar avstånd från sociala situationer och isolerar sig från vänner och familj, då dessa inte lever upp till kraven på vad maten ska innehålla. Personen utvecklar ofta en felaktig bild av vad som är hälsosamt vilket leder till att personen ofta missar helheten och utvecklar olika näringsbrister, överträningssyndrom eller har perioder av svält följt av överätande.

Målet - att leva hälsosamt - uppnås således inte eftersom personen är alltför extrem i sitt sätt att äta och träna. En vanlig missuppfattning är att den med en annan specificerad eller ospecificerad ätstörning som ortorexi har en mer lindrig ätstörning jämfört med till exempel anorexi, bulimi eller hetsätningsstörning. Lidandet vid dessa övriga ätstörningar kan ibland vara lindrigare, men är oftast minst lika allvarligt som vid anorexi, bulimi eller hetsätningsstörning. Personer mer ortorexi mår alltså extremt dåligt. 

HUR FÅR JAG HJÄLP?

Känner du igen dig själv eller någon annan i beskrivningen av ortorexi eller en ätstörning rent generellt? Gå in på hemsidan Frisk&Fri. Frisk&Fri är en riksföreningen mot ätstörningar som syftar till att finnas överallt där det finns behov av stöd och hjälp för de som lider av ätstörningar och deras närstående. Här hittar du samlad information om ätstörningar, stödmejl, stödchatt och länkar till hur du går tillväga för att söka hjälp dig dig eller en närstående i just din stad. De har exempelvis en lista med information om olika vårdinsatser beroende på län.

Steg 1 är alltid att tala med någon du har förtroende för och jag hoppas att du som är drabbad genom att ha läst den här texten kan samla mod för att ta kontakt och börja prata om hur du mår. 

 

/Sierra de Goldsmith, leg. dietist, tränare och psykologstudent. 

 


Bli medlem

Bli medlem direkt på webben,
vi har medlemskap som passar alla!

Läs mer

Provträna

Träna gratis hos oss en vecka, 
upptäck hur, när och var du vill träna! 

 provträna