karinny.png

Träning mot depression

Publicerat: av Sierra De Goldsmith

Fysisk aktivitet istället för, eller som komplement till, terapi vid mild/måttlig depression?

Skribent: Sierra de Goldsmith

 

Fysisk aktivitet bra för kropp och själ

Vi har länge känt till träningens positiva effekt på kroppen och att fysisk rörelse kan minska risken för cancer, övervikt, hjärt- och kärlsjukdomar och benskörhet, bland annat. Länge låg dessa fysiska effekter i fokus när man talade om träningens välgörande verkan på människan, men idag vet vi att träning även har stora verkan på vårt psykiska mående. Hjärnan verkar vara det organ på kroppen som reagerar allra mest på träning, exempelvis, något de flesta inte känner till. 

 

Lika bra som KBT eller läkemedel vid lindring till måttlig depression

Ett område där träning har en dokumenterad effekt är vid lättare depression, något som en stor andel av befolkningen lider av idag. I Sverige drabbas omkring 20 procent av befolkningen av depression någon gång under livet, något som kostar mycket för den enskilde individen och för samhället i stort. Oftast används läkemedelsbehandling eller psykologisk behandling (KBT eller IPT), men visste du att även träning kan vara verksamt? 

Studier har visat att fysisk aktivitet minskar depressiva symtom i lika hög grad som behandling med antidepressiva läkemedel eller KBT vid lindrig till måttlig depression. Både styrketräning, konditionsträning och mildare träning som yoga har visat sig ha effekt. 

En stor utmaningen gällande fysisk aktivitet för deprimerade är att klara att komma i gång med aktivitet och att fortsätta över tid, något som kan vara mycket svårt när en lider av depression där symtomen just visar sig genom en svårighet att aktivera sig. Här kan FaR (Fysisk aktivitet på recept) eventuellt vara ett sätt att motivera och följa upp. 

 

Fungerar även preventivt

Dessutom verkar inte enbart träning vara bra för att behandla, utan även för att förebygga depression. Kanske kan det motivera dig att ta dig iväg till passet, nu när du vet att träningen påverkar dig positivt på så många plan?

 

Läs mer här om vilka studier som genomförts på området i följande artikel från Läkartidningen: Fysisk aktivitet vid depression. 

/Sierra de Goldsmith, psykolog, leg. dietist och personlig tränare


Bli medlem

Bli medlem direkt på webben,
vi har medlemskap som passar alla!

Läs mer

Provträna

Träna gratis hos oss en vecka, 
upptäck hur, när och var du vill träna! 

 provträna