stress-negativt-positivt.jpg

Är stress positivt eller negativt?

Publicerat: av Sierra De Goldsmith

Stress är ett grundläggande överlevnadssystem men också en källa till ohälsa. Det är lätt att tänka på stress som något entydigt negativt och som endast orsakar bekymmer. Men faktum är att vi utan stress inte hade existerat, det är något som har hjälpt oss människor att anpassa oss till alla möjliga utmaningar och miljöer. Det är en grundläggande funktion för överlevnad att kunna stressa.

Kroppen reagerar likadant oavsett hot

Ett stresspåslag i kroppen har aktiverats! Oavsett om det är ett lejon, en deadline eller en jobbig tanke som jagar dig fungerar händelseförloppet likadant i kroppen. Det sympatiska nervsystemet (som är en del av det autonoma nervsystemet) aktiveras och leder till att kortison och adrenalin frisätts. Hjärtat slår snabbare, musklerna spänns och energi frisätts för att vi ska kunna springa snabbt, hantera plötslig smärta eller slåss.

Vardagsstress som något positivt

Även i vardagssituationer behövs det här systemet, exempelvis hjälper det oss att fokusera, prestera bättre och få saker gjorda. Att vara lite stressad gör ofta att en uppgift känns mer njutbar och meningsfull för oss. Så ett visst mått av vardagsstress är bara bra!

För mycket av det goda

När stressen är långvarig och utan pauser för återhämtning tar kroppens reserver slut. Kraven har blir större än resurserna! Nu slutar stressen att vara hjälpsam och kan istället försämra vår prestation. Efter bara några veckor av hög belastning försämras immunsystemet och gör oss känsliga för förkylningsvirus och andra otrevligheter. Det här är dålig stress.

Stress och dåliga vanor

Mycket allvarliga risker får vi vid långvariga perioder av hög kronisk stress med otillräcklig återhämtning. Då ser vi kopplingar till psykisk ohälsa, utmattningssyndrom, bukfetma och hjärt- och kärlsjukdom. Dessa negativa effekter tror forskare har mycket att göra med att vi vid en hög nivå av stress börjar med många ohälsosamma vanor. Exempelvis kan långvarig stress göra att man äter sämre, sover mindre och slutar att träna.

Tips för att förhindra kronisk stress

Det viktigaste rådet jag vill ge dig för att förebygga stressproblematik är att vila och återhämta dig när du behöver det. Skapa rum i kalandern om det behövs. Det är fullt möjligt att bli stressad av saker som upplevs som stimulerande och roliga. Se därför till att ha lediga luckor i schemat för att förebygga att du hamnar i en ohållbar situation längre fram.

Ett annat råd jag starkt rekommenderar är att på ta hand om sig själv genom att äta bra, näringsrik mat, skaffa hälsosamma sovrutiner och att träna regelbundet. Ger du kroppen det den behöver och regelbundet pausar från prestationer, är det ingen som helst fara att stressa ibland. Tvärt om kan det då vara positivt för dig att stressa i lagom dos!

Sierra de Goldsmith,
Psykolog, Leg. dietist och Personlig tränare


Bli medlem

Bli medlem direkt på webben,
vi har medlemskap som passar alla!

Läs mer

Provträna

Träna gratis hos oss en vecka, 
upptäck hur, när och var du vill träna! 

 provträna