träna_för_hjärnan_nordic_wellness.jpg

Träna för hjärnans skull

Publicerat: av Sierra De Goldsmith

Visste du att träning inte bara är positivt för kroppen, utan även för många kognitiva funktioner?

 

Vetenskapliga framsteg

Det har under de senaste åren blivit tydligt att fysisk aktivitet inte enbart påverkar kroppen, utan även vår mentala hälsa. Detta samband har visat sig i mängder av studier, men vår förståelse av hur träning påverkar hjärnan och kognitiva funktioner är fortfarande begränsad och området är mycket komplext.

 

Så här verkar träning påverka hjärnan:

 

Plasticiteten ökar

Hjärnan får en ökad förmåga att anpassa sig och förändras efter behov (”plasticitet”) vid regelbunden träning. Detta skulle eventuellt kunna innebära snabbare inlärning eller en bättre rehabilitering efter skada.

Mera blod och näring

Hjärnan har ca 20 procent mer blodgenomströmning vid fysisk aktivitet jämfört med vila. Det gör att hjärnan får mer syre och näring.

Ökad kreativitet och koncentration

Troligen tack vare den ökade blodgenomströmningen ser man i studier att man direkt efter träning presterar bättre på koncentrations- och kreativitetstester.

Gå till tentan – så ökar sannolikheten att du klarar den helt enkelt!

”Mirakelämnet” BDNF ökar minnesförmågan

Efter ett par veckors regelbunden träning ser man ökade nivåer av ett ämne som kallas BDNF i hjärnan, BDNF är associerat med bland annat förbättrat minne.

Psykisk ohälsa minskar

Fysisk aktivitet verkar kunna förebygga och minska symtomen vid såväl stress som depression- och ångestbesvär. Träning gör dig gladare och får hjärnan att komma ur negativa tankebanor, verkar det som.

Minskar risken för demens

Träning gör hjärnan mer motståndskraftig för flera av de åldersrelaterade hjärnskadorna som kan uppstå, bland annat minskar det risken att utveckla demens.  

 

Vilken typ av träning är bäst för hjärnan?

Den största delen forskning har gjorts på just konditionsträning så det är där vi har mest vetenskapligt stöd. Samtidigt har man funnit liknande effekter på hjärnan och kognitiv funktion av styrketräning och koordinationsträning.

Troligen är detta ett forskningsfält som fortfarande är i sin linda och kommer expandera framöver och ge oss fler svar. Till dess – träna det du gillar! Då är sannolikheten som störst att du inte ger upp utan får in det som en vana i ditt liv på lång sikt.  

 

Lästips!

Så påverkas hjärnan av fysisk träning

Anders Hansen: Träning gör hjärnan bättre

 

Sierra de Goldsmith,
Psykolog, Leg. dietist och Personlig tränare


Bli medlem

Bli medlem direkt på webben,
vi har medlemskap som passar alla!

Läs mer

Provträna

Träna gratis hos oss en vecka, 
upptäck hur, när och var du vill träna! 

 provträna